Prøve 25.10. og 1.11.

Hei kor.
Neste uke 25.10. ligger fokuset på Nr.1 og 24, samt gjentakelse av 54, 21 og 26.
Uken etter (1.11.) bruker vi siste del av øvelsen til barnejuleoratoriet. Notene ble allerede delt ut, ta kontakt med Per Kjetil hvis du ikke ha dem ennå.