Konsertplakater

Vårkonsert 2024
Vårkonsert 2023
Korseminar og konsert høst 2023
Julekonsert 2023
Vårkonsert 2022
Sommerkonsert 2022
Julekonsert 2022
Vårkonsert 2021
Høstkonsert 2021
Julekonsert 2021
Høstkonsert 2020
Vårkonserter Kjerringøy kirke, Bodø kirke og Venskaben 2019
Høstkonsert 2019
Julekonsert 2018
Vårkonsert 2017
Høstkonsert 2017
Julekonsert 2016
Høstkonsert 2016
Vårkonsert 2016
Julekonsert 2015
Sommerkonsert (felles) 2015
Vårkonsert 2015
Vårkonsert 2014
Julekonsert 2014
Vårkonsert 2013
Julekonsert 2013
Vårkonsert 2012 Bach
Høstkonsert 2012
Julekonsert 2012
Vårkonsert 2011
Julekonsert 2011
Vårkonsert 2010
Julekonsert 2010
Vårkonsert 2009
Høstkonsert 2008