Korets historie

Asker kammerkor ble startet i januar 1987. Det var Folke Bengtsson, den gang lektor ved Østlandets musikkonservatorium, som tok initiativ til å starte koret.

Utgangspunktet var et lite ensemble bestående av musikkstudenter og sangere i starten av en profesjonell karriere. Dette var sangere som kunne innstudere musikk raskt og opptre uten dirigent. Folke Bengtsson sang selv tenor i koret den første tiden.

Korets første medlemmer var bosatt både i og utenfor Asker, men koret har alltid hatt øvingssted i Asker og dagens medlemmer er bosatt i Asker og omegn.

Etter sammenslåing av Hurum, Røyken og Asker ble kommunens behov for kontorplass større og vi måtte avgi vårt til da faste øvingssted, Asker kulturhus. I dag alternerer vi øvelsene mellom Risenga ungdomsskole og Venskaben i Asker.

Asker kammerkor har alltid vært et lite kammerkor og repertoaret varierer ut fra konsertype, samarbeidspartnere og sesong. Vi har gjennom mange år samarbeidet med et bredt spekter av lokale aktører i Asker, både, kor, orkestre, korps og mindre musikkensembler. For større prosjekt engasjeres ofte profesjonelle musikere og sangere. Mange av dagens kjente sangere har hatt sangoppdrag med Asker kammerkor tidlig i sin karriere.

Koret har hele tiden tatt utgangspunkt i et repertoar av høy kvalitet, såvel verdslig musikk som kirkemusikk. Koret har sunget musikk fra de fleste epoker.

Asker kulturhus