Sitte stå

Skriv dette inn i notene dine.

Kantate 1
ATB står til etter nr. 6
S står til etter nr. 7
Opp etter nr. 8 takt 80 (da capo)
Ned etter nr. 9

Kantate 2
Begynner sittende
Raskt og motivert opp etter nr. 11
Ned etter nr. 12
Opp etter nr. 15
Ned etter nr. 17
Opp etter nr. 19 takt 112 (da capo)
Ned etter nr. 23

Kantate 3
Begynner stående
Ned etter nr. 28
Opp etter nr. 31
Ned etter da capo nr. 24

Kantate 4
Begynner stående
Ned etter nr. 54
Opp etter nr. 57
Ned etter nr. 59
Opp etter nr. 62