Om årsmøtet

Hei kor.

Vi skal ha årsmøte den 28. Februar, og på sakslisten står det som vanlig årsberetning, regnskap, budsjett og valg. Hvis dere har saker vi skal ta opp på årsmøtet, da må de leveres til styret innen 14. Februar.

Etter årsmøte skal vi ha medlemsmøte for å drøfte litt mer uformelle saker, som for eksempel øvingslokalet, ambisjoner og ønsker, medlemsverving og så videre. I vedtektene står ikke verv nevnt som webansvarlig og Facebook ansvarlig, men vi håper likevel at vi kan regne med noen av dere som kan ta på dere disse oppgavene.

Vi sender ut alle sakspapirer senest en uke i forkant.

Beste hilsener fra Jolien.