øvelse hos Anne Marie kommende tirsdag

For alle som ikke er bortreist og vil øve litt mer.

Adresse neste øvelse er Johs Nores vei 11. Fint om ikke alle kommer i hver sin bil, for det er det ikke plass til utenfor huset vårt. Avtal med de andre som har omtrent samme reisevei.

Foreslår at vi øver fra kl 19 -21.30.

Velkommen!

Anne-Marie