ta med noter til årsmøte!

Hei kor.

ta med noter til årsmøte! hvis vi har tid til overs vil Jacob lede øvelsen.

Hilsen fra jolien