Heggedal Fabrikker

Snart braker det løs med konsert, – først i Heggedal Fabrikker. Vi har fått noen retningslinjer fra dem, jeg klipper og limer litt her:

Om parkering: Leietaker og gjester skal parkere på øvre Fabrikktomt Parkering. Parkering utenfor Fabrikkens hovedinngang og området der, er kun tillatt for av og pålessing av utstyr/varer og det skal være synlig aktivitet ved bilen. Gebyr kan ilegges om dette ikke overholdes.

Om tilgang til toalett: Det er begrenset tilgang til toaletter i Fabrikken. For redusert trengsel og økt trivsel er det derfor viktig å huske at det kun er ett toalett, i gangen ved siden av kjøkkenet, bak scenen. Dette er et unisex toalett.

Om hensyn til andre brukere av lokalet: Fabrikkens atelier er arbeidsplasser. Det er svært lytt i hele fabrikken, all lyd høres veldig godt i og mellom alle rom. Det er derfor en trivselsregel at høy lyd (støy) begrenses til det som er helt nødvendig.

I gangene bak scenen er det inngang til atelierene til de som arbeider i Fabrikken. Disse gangene skal ikke benyttes til lagringsplass eller oppholdsrom, verken midlertidig eller permanent. 

Om renhold: Leietaker skal selv sørge for søppelsekker m.m. og fjerne alt søppel etter seg, samt sørge for renhold av alle arealer som leietaker har benyttet. Søppelcontainer er plassert utenfor inngangen.

Vi sees på lørdag! Mvh Laura.