Undersøkelse om korsang

Her er en henvendelse fra to studenter som skal skrive oppgave om korsang.

Vennlig hilsen Norsk sangerforum

Vi heter Jan Henrik Nord og Magnus Charles Døssland Bjørnstad. Vi har studert ergoterapi i tre år ved OsloMET og skal nå skrive bacheloroppgaven sammen. Siden musikk er en stor del av våre liv ønsker vi å skrive om korsang og koble dette opp mot ergoterapi.

For å samle inn data til oppgaven har vi laget et spørreskjema. Det er 100% anonymt og selv vi som har laget det har ingen muligheter til å identifisere de som svarer.

Vi forsøker å nå så mange korsangere som overhode mulig. Gjerne også de som har sunget i kor før. Jo mer data vi får samlet inn, jo bedre kan vi dokumentere sangens effekt på menneskers fysiske-, psykiske- og sosiale helse.

For å delta i undersøkelsen kan du klikke på denne linken:

https://nettskjema.no/a/284649