Vårens kontingent og notebetaling

Det er på tide å hente inn penger til korkassen, så jeg ber dere overføre til korets konto 1620.11.35994 kr 2000 i kontingent og kr 454 for noter utdelt siden jul. (Dette gjelder 2x Karin Rehnquist, 2x Rachmaninov, Jesus la mitt hjerte længes og Suite de Lorca).

Kormedlemmer som har søkt om og fått permisjon dette semesteret, betaler halv kontingent.

Fint om alle kan ordne med betaling innen utgangen av april.

Mvh Mette