Arkivet+Fellessanger i Landssangertreff 2023

Oppdatering 1: Jeg fikk tips om at Musecore-app’en sin «De barro y trigo» var den gamle utgaven i D-moll som vi begynte å vøre på. Den nye utgaven er i E-moll, og utgivelsen har noen små endringer her og der. Nå er det lagt ut ny «De barro y trigo», nå korrekturlest ihht den trykte noten i E-moll, som vi bruker. Også oppdatert Musescore-filen i notearkivet.

Oppdatering 2: I notearkivet vårt ligger nå, under Karileiken, link til videoopptaket fra AKK in concert. Den er ikke søkbar på Youtube, og er ikke ment for publikasjon. Please hold den internt. Men bruk og nyt!

Oppdatering 3: Disse Fellessangene til Fredrikstad ligger «Favorittmerket» i Muscescore-app’en, linket til NSF sin Musescore-konto, der de ligger. Tempo er litt hmm…

Det er blitt oppdaget at arrangøren til Landssangertreffet i Fredrikstad har lagt ut 3 fellessanger, som det sikkert er kjekt at vi kjenner til når vi kommer. Vi begynner allerede i kveld 🙂

https://www.sangerforum.no/landssangertreff-2023/landssangertreff-i-fredrikstad-2-4-juni-2023

Jeg har lagt disse tilgjengelig som pdf og som (disse) Musescore-link(ene) i Notearkivet vårt, og jeg tar med endel papirkopier på øvelsen i kveld.

hilsen Per Kjetil