Evaluering korhelg

Hei kor,

Vi har blitt bedt om tilbakemelding av helgen, via følgende spørreskjema:

https://forms.gle/nXmBBy5R75gmdQFW6

Sangerforum ønsker at alle sangere skal fylle ut. Takk til alle som tar seg bryet!

Jolien