Kjøreplan Det hev ei rosa

Her kommer endelig kjøreplan. Jeg gjorde noen få endringer og justeringer i forhold til det vi prøvde ut sist torsdag. Følgende versjon gjelder.

Intro:
Tone «f» fra harpen.
Alle nynner grunntone «f».
På tegn (5 finger) legges til en kvint av tenorene (opp fra grunntone) og noen alter (ned fra grunntone).

Harpe alene på tegn: små, korte motiver plukket fra melodien. Fortsetter når sopranene kommer inn.
Sopraner på tegn: små, korte motiver plukket fra melodien. Husk å tillate også pauser i klangen. Prøv å synge etter hverandre mer enn samtidig med hverandres melodibiter.
ATB fortsetter med nynning.
Dirigenten slår av alle.

1. vers:
Akk synger alene.
Harpe komper full sats.

Mellomspill:
Basser: direkte fra siste akkord til nynning av grunntone.
AKK: SAT. Avslutt 1. vers, pust og så kom inn på nynning.
Harpe: små melodibiter oppå ligende grunntone fra koret (som intro).
Nynning fortsetter under vers 2.

2. vers:
ABC synger alene.
Harpe komper bare melodi i oktavparalleler.
AKK: nynning avsluttes med avslag fra dirigenten.

Instrumental vers:
Harpe spiller et vers alene.

3. vers:
AKK og ABC synger sammen, hvert kor i sin stemmefordeling.
Harpe komper full sats.
Slutt: Fermate på «(frel-)sar». Pust. Stort rit. på «Og natti var til dag».