Innkallelse årsmøte 2024

Det innkalles til årsmøte i Asker Kammerkor tirsdag 12.mars 2024 kl.18.30. Saker til årsmøtet sendes inn senest 14 dager før.

Årsmøtedokumenter vil bli lagt ut i mappe i notearkiv i god tid før møtet, og sted for møtet vil legges i kalenderen. (PS: Datoen er valgt fordi vi den dagen ikke har dirigent, samt at vi trenger tiden før konserten til øvelser.)

mvh Styret