Til lørdag…

… er det viktig at alle øver på:
– Hope
– Lacrymosa
– det dere selv trenger mest.

Det hjelper mye når alle øver hjemme. Det var veldig tydelig idag. Bra jobbet!
Fortsett med det.
Sees på lørdag i Holmen kirke kl 10.