Rheinberger Messe stemmefordeling

For å være jevnt stemmefordelt i Tyskland er det noen små endringer i besetning. Vi har også med oss to prosjektsanger: Sten og Hildur.

Kor 1
S Åse Hildur Elin Ragnhild Malin
A Brita Jolien Lena
T Per Kjetil
B Odd Arild Hans(!) Jon

Kor 2
S Anne Marie Marianne (!) Unni Benedikte Ann-Eli
A Mette Anne Therese
T Håkon Jakob
B Kristen Sten Øyvind