Et lite helge-brevkurs i kirkelatin

Hvis man vet hva man skal si, kan man rope det ut med overbevisning.

Vi har fått utfordringen å lære oss «Os justi» og «Virga Jesse» utenat.

Jeg påstår herved at å lære meg hva hvert eneste av de latinske ordene betyr, og skrive det ned, over det ordet i noten min, hjelper meg stort i å lære en tekst utenat. Hver av disse sangene består av 4 korte salmelinjer, som begge er hentet fra bibelen, og derfor heter de begge «motetter».

Den vi kaller «Os justi» har «Graduale» til overskrift, og det sier hva sangen ER for noe. (wikipedia:) Graduale (latin: responsorium graduale, av gradus, trapp) var opprinnelig en av Davids salmer som menigheten sang etter dagens epistel. Kantor intonerte mens han sto på trappen til amboen, talerstolen.[1] Siden ble graduale navnet på boken som inneholder kirkekorets sang. I Den norske kirke er graduale siden 1925 betegnelsen på prestens messebok. De lærde strides om ordet «Graduale» opprinnelig kommer av «trapp» som i «altertrinn» (ref. wikipedia her), eller om det refererer til «gradale» som er «gradert» eller «distingvert». Frem til år 595 var det nemlig kun Romas dekaner som skulle synge denne salmen, og da steg han opp på altertrinnet og sang dette. Begge sangene våre her er Gradualer.

 • Teksten er Psalm 36:30-31 (Vulgate).
 • Os – Munn (på norsk er jo os = munning, som i elvemunning, man anla en by ved OSet til LOelva for over tusen år siden…)
 • justi – den rettferdiges
 • meditabitur – formidler (altså munnen formidler), ref. eng: «mediate»
 • sapientiam – visdom, ref. Homo sapiens – den vise mann
 • et lingua ejus – og tungen hans (ref. eng: «mother tounge»=morsmål, derav avsporingen av ordet til «språk»). Hvis du ser «lingua» på en italiensk meny, så står det ikke språk på tapetet!
 • loquetur – snakker, ref. eng: «eloquent»=veltalende
 • judicium – (det som er) rett
 • Lex Dei ejus – Loven til hans Gud (i genetivsform) («ejus» = «hans» alle steder)
 • in corde – i hjertet
 • ipsius – han bærer med seg
 • et non supplantabuntur – og ikke kan erstattes, ref. eng: «supplant»=erstatte
 • gressus ejus – trinnene hans (på norsk: og han trår – med dette han bærer i hjertet – aldri feil)

Utfordring til tirsdag: hvem er egentlig «han» i denne sangen…?

Og så den andre sangen…

 • Teksten er 4.Mose 17,8
 • Virga – rot eller gren eller stamme (som i «stamfar»)
 • Jesse – Davids far – bilde på Davids slekt. Ref vår julesang «av Jesse rot ho rann» («ho»= «rosa» som «hev sprunge»)
 • floruit – har blomstret
 • Virgo genuit = jomfruen har født / har båret frem (på engelsk kan de si «has begotten» for «genuit», ref. i julesangen «begotten not created»)
 • Deum et hominem – Gud og menneske (i grammatisk objektform). Altså Jomfruen har båret frem Gud og menneske.
 • Pacem Deus reddidit – Freden har Gud brakt tilbake, ref. eng: «returned»
 • In se – i (seg) selv
 • reconcilians – han forsoner, ref. eng: «reconcile»
 • ima – de laveste
 • summis – de høyeste, ref. eng: «summit» fjelltopp eller toppmøte.

Og da er det bare én ting igjen å si: Alleluja! …var et noen som sa bibelskole…?

Det står i noten både engelsk og tysk oversettelse på den siste sangen, og det er gjendiktning ved oversettelsen, og sier ikke alltid hva hvert latinske ord egentlig betyr. Lykke til med innstuderingen.

hilsen Per Kjetil

P.S. Det er riktig som Jolien fant, i «Virga Jesse» takt 48 i alt-stemmen, 2.tone er C med «hjelpe-oppløsningstegn» foran (siden forrige «C» var «b for C» 2 takter før). I Musescore-filen som lå på nettet allerede, er det trykkfeil der, som sier «b for C» der også. Det skal altså være «ren C» der. Musescore har feil. Det ble litt klabb for meg å laste ned og «bare» rette det, fordi den er laget i Musescore 4 og appen kan ikke åpne Musescore 4, bare nettsiden kan åpne det, og jeg må installere Musescore 4 på ny pc her, og eksportere til MusicXML slik at Musescore 3 kan lese inn og så kan jeg lagre fra Musescore 3 og laste opp på vår konto så vi har den i appen…lang historie, som dere skjønner…hold ut, det kommer…D.S.