Lekser til neste uke…

…er:
Rheinberger Kyrie
Rheinberger Sanctus (ny!)
Bruckner Virga Jesse, (hvis man rekker det også Os Justi)
Grieg Jesus Kristus

Jeg kommer til å dele koret mye neste uke. Kan vi fikse et ekstra rom?

Takk for en fokusert øvelse.
Ha en fin uke!