Oppdatert: Endelig repertoar juni

Felles med Belcanto Kammerchor München:
Rheinberger Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus
Bruckner Os justi
Bruckner Virga Jesse
Grieg Jesus Kristus er opfaren
Grieg Ved Rondane

AKK alene:
Trad./ Arr. Gunnar Eriksson Summarnatta
Trad./ Arr. Gunnar Eriksson Gjendines Bådnlåt
Henrik Ødegaard Krist stod op fra Døde
Trad./ Arr. Grete Pedersen Ned i vester soli glader
Trad. Brudemarsj fra Øre
(Ikke endelig rekkefølge)