Rekkefølge Heggedal Fabrikk

Brureslått fra Øre
Grieg Ved Rondane
Bruckner Os Justi
Bruckner Virga Jesse
Ødegaard Krist stod opp
Grieg Jesus Kristus
Grieg/Eriksson Gjendines bånlåt
Trad/Eriksson Summarnatta
Rheinberger Messe Kyrie, Gloria, Sanctus, Benedictus
Trad/Pedersen Ned i vester