Historie


Historie


Asker kammerkor ble startet i januar 1987. Det var Folke Bengtsson, den gang lektor ved Østlandets musikkonservatorium, som tok initiativ til å starte koret.


Utgangspunktet var et lite ensemble bestående av musikkstudenter og sangere i starten av en profesjonell karriere. Dette var sangere som kunne innstudere musikk raskt og opptre uten dirigent. Folke Bengtsson sang selv tenor i koret den første tiden.


Korets første medlemmer var bosatt både i og utenfor Asker, men koret har alltid hatt øvingssted i Asker og dagens medlemmer er bosatt i Asker og omegn.


Korets faste øvingssted er Asker kulturhus.


Asker kammerkor har alltid vært et lite kammerkor og repertoaret varierer ut fra konsertype, samarbeidspartnere og sesong. Vi har gjennom mange år samarbeidet med et bredt spekter av lokale aktører i Asker, både, kor, orkestre, korps og mindre musikkensembler. For større prosjekt engasjeres ofte profesjonelle musikere og sangere. Mange av dagens kjente sangere har hatt sangoppdrag med Asker kammerkor tidlig i sin karriere.

 

Koret har hele tiden tatt utgangspunkt i et repertoar av høy kvalitet, såvel verdslig musikk som kirkemusikk. Koret har sunget musikk fra de fleste epoker.


Liste over  konserter  fra 2007 finnes her.


Asker kulturhus

Asker kulturhus

Del  hjemmesiden vår med nettverket ditt: